Našumo rodikliai – KPI: kodėl jie svarbūs kiekvienam verslui?

Baigiantis vasarai, rudeniui, žiemai ar pavasariui reiškia, kad su sezonu baigiasi ir metų ketvirtis. Daugelis įmonių šį laikotarpį išnaudoja įsivertinti savo progresą ir veiklos rezultatus. Norint tai padaryti efektyviai, svarbu žinoti veiklos rodiklius KPI (angl. Key Performance Indicators, liet. svarbiausi našumo rodikliai). Šiame blogo įraše aptarsime, kas yra KPI ir kuo jie yra tokie svarbūs kiekvienam verslui. 

Kas yra KPIS?

KPI tai matavimo įrankis, kuris padeda organizacijoms stebėti ir vertinti savo veiklos efektyvumą bei pasiekti numatytus tikslus. Svarbiausia priežastis, kodėl KPI yra svarbūs verslui, yra tai, kad jie padeda matuoti progresą ir efektyvumą. Tinkamai naudojami KPI turėtų veikti kaip kompasas, kuris parodo, ar einate teisingu keliu strateginių tikslų link.

Paprastai tariant, KPI lemia organizacijos veiklos rezultatus ir patvirtina frazę, kad „kas išmatuojama, tas ir valdoma“.  

Kaip tai veikia?

Siekiant sėkmingai naudoti KPI, svarbu juos tinkamai išmanyti. KPI turėtų būti konkretūs, įvertinami, pasiekiami, aktualūs bei apibrėžti  laiko ribų. Tik su tinkamai suformuluotais, išmatuojamais ir reguliariai stebimais rodikliais progresas bus matomas.

  • Rodiklių pasirinkimas. Svarbiausias žingsnis yra pasirinkti tinkamus KPI. Jie turi būti specifiški, matuojami ir susieti su organizacijos tikslais. Pavyzdžiui, per dieną pasiekti 20 galimų klientų, atsakyti į visas internetines užklausas socialiniuose tinkluose, pratęsti arba papildomai parduoti 8 esamas gimnastikos salės narystes per mėnesį;
  • Duomenų rinkimas.  Norint stebėti KPI, būtina turėti duomenis ir informaciją apie verslo veiklą. Tai gali būti gaminio pardavimų skaičiai, klientų aptarnavimo laikai arba finansiniai rodikliai;
  • Analizė ir palyginimas. Surinkti duomenys turi būti analizuojami ir lyginami su nustatytomis KPI reikšmėmis. Tai padeda identifikuoti sėkmingus veiklos aspektus ir nustatyti veiklos sritis, kuriose reikalingi patobulinimai;
  • Veiksmų planavimas. Remiantis KPI analize, organizacija gali sukurti veiksmų planą, skirtą pagerinti veiklos rezultatus. Tai gali apimti procesų optimizavimą, resursų paskirstymą ar darbuotojų mokymus;
  • Stebėjimas ir peržiūra. KPI reikšmės turi būti nuolat stebimos ir peržiūrimos, kad būtų užtikrinta veiklos pokyčių sekimas ir pasiekti rezultatai.

Kodėl KPIS yra svarbūs kiekvienam verslui?

  • Verslo tikslų seka. KPI padeda organizacijoms nustatyti ir stebėti savo tikslus. Jie apibrėžia, kas yra sėkmė versle, ir padeda suprasti, ar verslas eina teisinga kryptimi;
  • Sprendimų priėmimas. KPI teikia svarbią informaciją, kuri padeda priimti geriausius verslo sprendimus. Jie gali padėti atpažinti problemas, kurias reikia išspręsti, arba sėkmingas sritis, kurias būtų naudinga plėsti;
  • Našumo matavimas. KPI leidžia matuoti, kaip gerai verslas veikia. Tai gali apimti daugelį sričių, įskaitant finansinę našumą, klientų lojalumą, darbuotojų pasitenkinimą ir kt.
  • Prognozavimas ir planavimas.  KPI gali padėti verslui prognozuoti ateities rezultatus ir planuoti ateities veiklas. Tai gali būti ypač naudinga, kai verslas stengiasi pasiekti konkrečius ilgalaikius tikslus;
  • Motyvacija. KPI gali padėti motyvuoti darbuotojus ir komandas, nes jie gali matyti, kaip jų darbas tiesiogiai prisideda prie bendro verslo tikslų.

Be to, KPI padeda verslo vadovams komunikuoti apie tai, kokių rezultatų tikimasi ir kaip jie vertins sėkmę. Tai tik palengvina bendravimą, nes atsakymas į klausimą „kaip mums sekasi?“ pateikiamas aiškiu skaičiumi.